Đất nền KĐT Nam Thắng Residence

Giấy phép xây dựng Nam Thắng Risidence

Giấy phép xây dựng Dự án Nam Thắng Risidence Chí Linh

Giấy Phép Xây Dựng Dự án Nam Thắng Risidence Chí Linh

Đăng ngày 01/06/2021

Giấy phép xây dự án Nam Thắng Risiden Chí Linh, được Ủy ban nhân dân Tỉnh Hải và Sở xây dựng Hải Dương cấp ngày 05/05/2020, giấy phép cấp số: 39/GPXD-SXD Cấp cho Liên danh Công ty cổ phần vật